cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

programs


vvvvv

5555

Τι είναι;

Είναι προκατασκευασμένες μεταλλικές στεφάνες που χρησιμοποιούνται για αποκατάσταση νεογιλών γομφίων ή κατεστραμμένων μόνιμων γομφίων. Τοποθετούνται πάνω από το υπάρχον δόντι και το προστατεύουν περιφερικά.

Γιατί όχι σφράγισμα;

Η κατασκευή των νεογιλών μασητήρων είναι διαφορετική από τους μόνιμους και πολλές φορές όταν μεγάλο τμήμα του δοντιού λείπει ,το σφράγισμα αποτυγχάνει (σπάει ή επανατερηδονίζεται) και το δόντι παραμένει εκτεθειμένο. Μετά από πολφοτομή (παιδική απονεύρωση), θέλουμε την καλύτερη δυνατή προστασία του γι’ αυτό προτείνεται πάντα να καλύπτεται από στεφάνη.

Και αν ξεκολλήσει;

Είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει και συνήθως πέφτει μαζί με το νεογιλό δόντι που βρίσκεται από κάτω

Θα ενοχλεί;

Όπως κάθε τι καινούργιο που βάζουμε στο στόμα χρειάζονται λίγες μέρες για να το συνηθίσει το παιδί. Επειδή είναι μεταλλικές πιέζονται όταν το παιδί δαγκώνει και έτσι προσαρμόζονται  στο δάγκωμα του παιδιού.